Naczelnicy Urzędów Skarbowych

Miasto Suwałki przekazuje informacje dotyczące przekazywania dochodów pobieranych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań Rb-27 za pomocą skrzynki podawczej ePUAP:

1. Jednostka samorządu terytorialnego

Miasto Suwałki
Kod powiatu – 2063, kod gminy - 2063011

2. Adres siedziby jednostki

Urząd Miejski Suwałki
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1

3. Nr rachunku bankowego

98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 BANK PEKAO SA

4. Identyfikator adresata elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

/UMSuwalki/skrytkaESP